Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Vávrová Michaela, Ing., Město Kaplice

1 příloha

Dobrý den,

V příloze zasíláme odpověď na žádost o informace.

 

Přeji pěkný den.

S pozdravem

 

Ing. Michaela Vávrová

referent / kancelář starosty a tajemníka

 

+420 380 303 117

[1][email address]

 

Město Kaplice

Náměstí 70

382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ: CZ00245941

[2]www.mestokaplice.cz

 

--------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva a soubory nebo dokumenty k ní přiložené jsou důvěrné a mohou
požívat zvláštních práv, být chráněny před zveřejněním a/nebo podle jiných
právních předpisů. Jsou zamýšleny pouze pro uvedenou osobu či subjekt.
Pokud nejste adresátem nebo jste tuto zprávu obdrželi omylem, prosím
informujte okamžitě odesílatele a vymažte zprávu ze svého systému. Zprávu
či její obsah nekopírujte, nezveřejněte ani je nepoužijte pro jiné účely.
Děkujeme. Vezměte prosím též na vědomí, že bezpečnost nebo bezchybnost
přenosu nemohou být zaručeny.

--------------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mestokaplice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.