Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Statutární město Prostějov

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2015-11-29 10:42:46.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních školách
Identifikátor / Identier: S00A0C0WZ7D5

Statutární město Prostějov

3 přílohy

Statutární město Prostějov 30.11.2015 09:14:52

Vaše podání ze dne: 29.11.2015 10:42:46 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních š... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Statutární město Prostějov vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: S00AX01XMH7H
Datum zaevidování: 30.11.2015 09:07:43
Váš osobní přístupový kód: S00ASE09OFCU
Vaše evidenční údaje: Huntová Hana A., /,, [FOI #4724 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem
Riedlová Pavla
Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : S00AX01XT35Y
Značka : PVMU 140304/2015 10
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kancelář primátora
Věc : Odpověď na žádost dle z. 106/1999 Sb. - počet přijatých žádostí k přijetí do ZŠ zřizovaných městem
Věc podrobně : Odpověď na žádost dle z. 106/1999 Sb. - počet přijatých žádostí k přijetí do ZŠ zřizovaných městem
Datum podání : 11.12.2015

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.