Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Hana A. Huntová vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav jako součástsérie poslané 43 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20150000006780

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na
základních školách
Datum doručení: 29.11.2015 11:06:38
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Hana A. Huntová # Datum narození: 1969-04-06 # Adresa: Na Krutci
11/529 # Adresa: Praha 6
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, Prosím sdělte mi počet žádostí
o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste
zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím
sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud
jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí. S
přátelským pozdravem, Hana A. Huntová Informaci poskytněte elektronicky na
email: [FOI #4722 e-mail] ?? Tato elektronická
adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních
rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S
ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 29/11/2015
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Adášková Hana, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

 

 

Dobrý den,

V příloze zasílám odpověd na váš dotaz – poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prosím o
potvrzení, že jste naš mail obdrželi.

 

S pozdravem

 

Hana Adášková

vedoucí oddělení školství

OŠKTv Magistrátu města Mladá Boleslav

[1][email address]

tel: 326 716 159

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.