Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Město Chrudim

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních školách“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Název organizace Město Chrudim
Ulice a č.p./č.ev./č.or. Resselovo nám. 77
PSČ a místo 53716 Chrudim
tel.: +420 469657111
fax: +420 469657703
e-mail: jmeno1@domena (pro podání elektronicky podepsaná) Instituce [Město Chrudim vyžaduje e-mail]
e-mail: jmeno2@domena (pro ostatní podání) Instituce [Město Chrudim vyžaduje e-mail]
web: www.chrudim.euPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu bmp, doc, docx, zip, xls, xlsx, pdf, png, ppt, pptx, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, dgn, xml, lic, html, wps, zfo, fo s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Město Chrudim

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních školách“ bylo doručeno 29.11.2015 11:30:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem CR 077982/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Název organizace Město Chrudim
Ulice a č.p./č.ev./č.or. Resselovo nám. 77
PSČ a místo 53716 Chrudim
tel.: +420 469657111
fax: +420 469657703
e-mail: jmeno1@domena (pro podání elektronicky podepsaná) Instituce [Město Chrudim vyžaduje e-mail]
e-mail: jmeno2@domena (pro ostatní podání) Instituce [Město Chrudim vyžaduje e-mail]
web: www.chrudim.eu

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.