Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Lenka Lipšová, Statutární město Jablonec nad Nisou

1 příloha

Vážená paní Huntová,

 

v období první poloviny roku 2015 bylo podáno v termínu určeného pro zápis
dětí k plnění povinné školní docházky 628 žádostí. Přijato ke vzdělávání
bylo 502 dětí, 115 dětem bylo vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky a 11 žádostí bylo zákonným zástupcem staženo, protože žádost byla
podána na dvou školách.

Pokud byly podány mimo termín zápisu další žádosti, zřizovatel o těchto
nemá informace, neboť přijetí těchto dětí řeší ředitelé škol bez
výraznějších obtíží. V jedné ZŠ byla vydána rozhodnutí o nepřijetí
z důvodu naplnění celkové kapacity ZŠ – zákonným zástupcům těchto dětí
byla nabídnuta volná místa v ostatních námi zřizovaných ZŠ.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Lenka Lipšová

oddělení školství, kultury a sportu

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 19

467 51  Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 357 278

e-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.