Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Marcela Veselá, Město Boskovice

Dobrý den paní Huntová,
vaši žádost - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet žádostí o přijetí do
základního vzdělávání v základních školách....jsem přeposlala panu
řediteli naší ZŠ Boskovice s prosbou o její vyřízení.
Děkuji a s pozdravem
                                                              Marcela
Veselá 
 
Marcela Veselá
odbor kancelář tajemníka,
oddělení školství, cestovního ruchu a volnočasových aktivit
Městský úřad Boskovice
náměstí 9. května 954/2
680 11 Boskovice
tel.: 516 488 672
e-mail: [email address]
 

Město Boskovice

Vážená paní,

zasílám odpověď na Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání za první polovinu roku
2015: 153

Počet kladně vyřízených žádostí: 151

Počet odmítnutých žádostí:              2 (důvod: nedoporučeno PPP)

 

S pozdravem                         

                                                      Věra
Brücknerová                                              

                                                      z pověření ředitele
Základní školy Boskovice, okres
Blansko                                                                      

                                                                     

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.