Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Město Česká Lípa

Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně města Česká Lípa
a zaregistrována v ní pod identifikátorem EP20150000012458

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na
základních školách
Datum doručení: 29.11.2015 11:09:24
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Město Česká Lípa
Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Hana A. Huntová # Datum narození: 1969-04-06 # Adresa: Na Krutci
11/529 # Adresa: Praha 6
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, Prosím sdělte mi počet žádostí
o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste
zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím
sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud
jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí. S
přátelským pozdravem, Hana A. Huntová Informaci poskytněte elektronicky na
email: [FOI #4705 e-mail] ?? Tato elektronická
adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních
rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S
ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 29/11/2015
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Bejrová Dagmar, Město Česká Lípa

1 příloha

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o sdělení počtu žádostí o přijetí na základních
školách Vám v přiloženém dopise sděluji požadované informace.

 

S pozdravem

 

Bc. Dagmar Bejrová

referentka školství

oddělení školství a cestovního ruchu

____________________________________

MěÚ Česká Lípa

nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

tel.: + 420 487 881 173

e-mail: [1][email address]

ID DS: bkfbe3p

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.