Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Ludmila Dvořáková, Město Benešov

3 přílohy

 

Vážená paní,

na základě vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vám v příloze posílám požadované informace
z evidence základních škol, jejichž zřizovatelem je město Benešov.   

 

S pozdravem

Ludmila Dvořáková

školství

[1]normal_zaroven

Město Benešov|Školství, kultura a sport

Tel.: 317 754 183|E-mail: [2][email address]

ID: cb4bwan|[3]www.benesov-city.cz|[4]Instituce [Město Benešov vyžaduje e-mail]

 

[5]iso_benesov

P Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu
nepotřebujete.

        Please consider the environment before printing this e-mail.Thank
you.

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.benesov-city.cz/
4. file:///tmp/Instituce [Město Benešov vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.