Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Město Písek

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy.
Datová zpráva „Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních školách“ byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Písek na adresu Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] dne 29.11.2015 v 11:10:06 a je evidována pod značkou MUPI/2015/44923.

Jaroslava Mahdalová odbor vnitřních věcí

tel.: +420 382 330 284 / fax: +420 382 330 550
e-mail: Instituce [Město Písek vyžaduje e-mail] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6

ukázat citované pasáže

Město Písek

1 příloha

Vážená paní Huntová,

 

do 1. tříd letos  nastoupilo 385 dětí (na školách zřizovaných městem
Písek). Další informace nemáme k dispozici, neboť přijímací řízení si
provádí každá škola samostatně. Žádosti o Vámi požadované informace
zpracovávají a sdělí ředitelé jednotlivých škol.  Kontakty viz následující
odkaz.

 

[1]http://www.mesto-pisek.cz/odkazy/organiz...

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Andrea Klimešová  vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy

tel.: +420 382 330 851 / fax: +420 382 214 431
e-mail: [email address] / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK
[2]Sluzebni

 

References

Visible links
1. http://www.mesto-pisek.cz/odkazy/organiz...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.