Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

ePodatelna Město Louny, Město Louny

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.11.2015 11:11:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních školách elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.11.2015 11:11:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Město Louny 30.11.2015 08:23:01

Vaše podání ze dne: 29.11.2015 11:11:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o přijetí na základních š... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Město Louny vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MULNX00NF593
Datum zaevidování: 30.11.2015 07:50:49
Váš osobní přístupový kód: MULNSE05E56W
Vaše evidenční údaje: Huntová Hana, Na Krutci 11/529, 16000 Praha

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Zeibichová Jarmila

............................

Ovšonka Michal, Město Louny

0 *H
010 +

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.