Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o přijetí na základních školách

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách, v nichž jste zřizovatelem, obdržených v první polovině roku 2015. Z tohoto počtu prosím sdělte počet kladně vyřízených žádostí a počet odmítnutých žádostí. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, žádám o přehled důvodů zamítnutí žádostí.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Martina Kučerová, Město Aš

1 příloha

Dobrý den,

 

V příloze Vám zasíláme sdělení tajemníka MěÚ Aš k Vaší žádosti o informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

S pozdravem

 

Martina Kučerová

Město Aš

Úsek tajemníka

Referentka kontroly

Kamenná 52, 352 01 Aš

Tel. 354524264

[1][email address]

[2]www.muas.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.muas.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.