Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Mgr. Martin Cerny, Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

Na základě Vaší žádosti Vám sděluji následující: v níže uvedeném období -
tedy v období 1.1. a 31.12. 2013 a dále 1.1. a 31.12. 2014. Dále v prvním
pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Nebyla předložena žádná žádost o
informace vznesených na náš úřad podle zákona o svobodném přístupu k
informacím č. 106/1999 Sb.

--
Mgr. Martin Černý
Základní škola a Mateřská škola
Lázně Toušeň
250 89
tel.: 326992306
Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže
nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění,
tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených
příloh je přísně zakázána. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to
neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh
trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za
jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

---------- Původní zpráva ----------
Od: Hana A. Huntová <[FOI #4769 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Základní škola a Mateřská škola
Lázně Toušeň <Instituce [Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň vyžaduje e-mail]>
Datum: 29. 11. 2015 12:37:04
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

Žadatel:
[redacted]

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle
zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste
obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014.
Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6.
2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu
odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a
první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4769 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou
automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani
do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum
narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např.
svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-11-29T11:42:34+01:00" title="2015-11-29 11:42:34
+0100">29/11/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.