Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Mgr. et Mgr. Jícha - ZŠ a MŠ Lenora, Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice

Dobrý den,
paní Huntová,
počet informací vznesených na naši školu podle zákona o svobodném přístupu k
informacím č. 106/1999 Sb. za minulé období nemohu posoudit, protože jsem v
ZŠ a MŠ Lenora novým ředitelem od 1. 8. 2015. Od této doby nebyla vznesena
žádná žádost ve smyslu výše zmiňovaného zákona. Co se týče předchozího
období do srpna 2015 zde bývalá paní ředitelka o těchto informacích žádné
dokumenty nezanechala. Tudíž usuzuji, že nebyly podané žádné informace.

Předem děkuji za pochopení a s pozdravem Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel
školy

-----Původní zpráva-----
From: Hana A. Huntová
Sent: Sunday, November 29, 2015 11:42 AM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci Základní škola a Mateřská škola
Lenora, okres Prachatice
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice

Žadatel:
[redacted]

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle
zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste
obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále
prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015).
Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a
nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku
2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4766 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení
do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19
odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě
této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona
106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-11-29T11:42:33+01:00" title="2015-11-29 11:42:33
+0100">29/11/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.