Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Jana Kindlova, Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Vážená paní Huntová,
odpovídám na Váš dotaz ohledně počtu žádostí o informace vznesených
na naši školu podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999
Sb. V uvedeném období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014  a ani 
v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015) škola nebyla  k podání
informací dle zákona oslovena.
Běžně komunikujeme s rodiči či zájemci o dění ve škole, ale podávané
informace nejsou v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím č.
106/1999 Sb. Jedná se o obecné informace ohledně organizace školních akcí,
termínů, možností návštěvy školy, přestupu žáků na naši školu, zápisu do
1. třídy či výtvarného zaměření školy.
S pozdravem a přáním příjemných adventních dnů Jana Kindlová
Dne 29. listopadu 2015 11:42 Hana A. Huntová
<[1][FOI #4762 e-mail] ??> napsal(a):

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Žadatel:
[redacted]

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle
zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste
obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014.
Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6.
2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu
odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a
první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[2][FOI #4762 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst.
2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou
automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani
do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum
narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např.
svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-11-29T11:42:32+01:00" title="2015-11-29 11:42:32
+0100">29/11/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o
propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné
informace.

-------------------------------------------------------------------

--
Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy
ZŠ Petřiny-sever
Na Okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín
Tel: 235090733
GSM: 728819174
[5]www.zspetriny.cz

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4762 e-mail] ??
2. mailto:[email address]
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers
5. http://www.zspetriny.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.