Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Hana A. Huntová vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako součástsérie poslané 33 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic
Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2015/013684

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Dana Chromcová, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážená paní Huntová,

k Vašemu emailu, kterým jste se obrátila na Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve věci počtu žádostí o informace vznesených na Kancelář
poslanecké sněmovny Parlamentu si Vás dovoluji odkázat na webové stránky
PS, kde naleznete Výroční zprávy za roky 2013 a 2014.

[1]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=146
[2]http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=147

Pokud jde o rok 2015, dovoluji si Vás informovat, že tato Výroční zpráva
bude zveřejněna na webových stránkách do 1. března 2016.

S pozdravem
Dana Chromcová
Oddělení styku s veřejností
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu

References

Visible links
1. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=146
2. http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=147

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.