Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Ministerstvo zahraničních věcí

Dobrý den,
k vaší žádosti sdělujeme, že požadované informace za rok 2014 a 2013
naleznete na webové stránce www.mzv.cz v části Zahraniční vztahy -
 Výroční zprávy a dokumenty - viz odkazy níže.

[1]http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vzta...
[2]http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vzta...

Pokud jde o 1. pololetí roku 2015, tiskový odbor MZV zpracoval 50 žádostí,
vydal 5 rozhodnutí a přijal 3 odvolání.
 
S pozdravem

Tiskový odbor/Press Department
Skupina pro poskytování veřejných informací/Public Information Group
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [email address], www.mzv.cz

[3]Inactive hide details for DevelopSign---29.11.2015
12:38:38--------Postoupil dserver1/Internal dne 29.11.2015 12:38-----
From:DevelopSign---29.11.2015 12:38:38--------Postoupil dserver1/Internal
dne 29.11.2015 12:38----- From: Hana A. Huntová <foi+request-4754-a

Od: DevelopSign/Internal
Komu: [email address],
Datum: 29.11.2015 12:38
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace

--------------------------------------------------------------------------

-----Postoupil dserver1/Internal dne 29.11.2015 12:38-----

From: Hana A. Huntová <[FOI #4754 e-mail] ??>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Ministerstvo zahraničních věcí
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle
zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste
obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014.
Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6.
2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu
odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a
první pololetí roku 2015.
Předm vám děkuji za odpověď.
S přátelským pozdravem,
Hana A. Huntová
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4754 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
<time datetime="2015-11-29T11:42:30+01:00" title="2015-11-29 11:42:30
+0100">29/11/2015</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[4]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.