Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: 29.11.2015 12:37:07
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace
Identifikátor / Identier: HRAD0C02JMLZ

urad@hrad.cz, Kancelář prezidenta republiky

3 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 29.11.2015 12:37:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 29.11.2015 12:37:07 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky 30.11.2015 10:38:08

Vaše podání ze dne /Your presentation from/: 29.11.2015 12:37:07 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace podané na adresu el. podatelny - Instituce [Kancelář prezidenta republiky vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno stěmito základními údaji
/was received and filed with the following basic data/:

Identifikátor dokumentu /Document Identifier/: HRADXPPTIKDO
Datum zaevidování /Filing Date/: 30.11.2015 09:11:13
Vaše evidenční údaje: Huntová Hana A., Na Krutci 11/529, 16000 Praha 6, foi+request-4743-ca8242d2@infoprovsec...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Synková Pavlína

............................

Tichá Emilie, Kancelář prezidenta republiky

1 příloha

Emilie Tichá
asistentka ředitele
Odbor legislativy a práva
Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1

Tel: 224 373 308
e-mail: [email address]

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.