Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Předm vám děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Votruba Vít, Agentura CzechInvest

7 příloh

Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vámi požadované informace.

S pozdravem,

 

 

 

Mgr. Vít Votruba

Právník, právní odbor

 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

tel.: +420 296 342 510, mobil: +420 725 978 210

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.czechinvest.org

 

[3]cid:image002.jpg@01CF1B40.DE8AA9C0 
[4]cid:image003.jpg@01CF1B40.DE8AA9C0  [5]cid:image004.jpg@01CF1B40.DE8AA9C0  [6][IMG]  [7]image014

 

P Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?

Právní prohlášení: Tento e-mail a všechny připojené soubory jsou důvěrné a
jejich ochrana může být vyžadována právními předpisy. Jestliže nejste
oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování
nebo jiné použití těchto informací. Jestliže jste tento e-mail dostali
neoprávněně, prosím, uvědomte agenturu CzechInvest a neprodleně smažte
zprávu i přiložené soubory. CzechInvest nezodpovídá za jakékoliv chyby
nebo opomenutí způsobené tímto přenosem. Děkujeme za spolupráci.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.czechinvest.org
3. https://www.facebook.com/CzechInvest
4. http://www.linkedin.com/company/czechinv...
5. https://twitter.com/CzechInvest_CZ
6. https://www.youtube.com/user/CzechInvest
7. http://apps.microsoft.com/windows/cs-CZ/...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.