Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Děkuji předem za vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Statutární město Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše emailová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města
Ústí nad Labem a zaregistrována v ní pod identifikátorem EP20150000008901

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace
Datum doručení: 29. 11. 2015 10:42:53
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Ústí nad Labem Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Hana A. Huntová # Datum narození: 1969-04-06 # Adresa: Na Krutci
11/529 # Adresa: Praha 6
===================================================================
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, Prosím sdělte mi počet žádostí
o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k
informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1.
a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v
prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k
dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených
žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015. Děkuji
předem za vyřízení žádosti. S přátelským pozdravem, Hana A. Huntová
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4736 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 29/11/2015
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Habrová Romana Mgr., Statutární město Ústí nad Labem

1 příloha

Vážená paní,

dne 29.11.2015 jsme od Vás obdrželi žádost o informace podanou dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ).
Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace má město Ústí nad Labem
zveřejněny na svých webových stránkách, odkazujeme Vás právě na ně:
[1]http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-...
- bod 15. Najdete zde výroční zprávy za r. 2013 i r. 2014, jejichž
součástí jsou údaje, o které jste požádala.

Za první pololetí r. 2015 obdržel Magistrát města Ústí nad Labem celkem 71
žádostí o informace podaných dle InfZ, odmítnuté žádosti (ať již úplně či
částečně) byly v počtu 8.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Habrová

vedoucí Kanceláře tajemníka

Magistrát města Ústí n.L.

e-mail: [2][email address]

Tel. 475 271 664

       725 466 722

 

 

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.