Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet žádostí o informace

Hana A. Huntová vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Plzeň jako součástsérie poslané 12 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 2015.

Děkuji předem za vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Statutární město Plzeň

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.eu

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, xls, pdf, fo, zfo, docx, xlsx s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Statutární město Plzeň

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace“ bylo doručeno 29.11.2015 10:45:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MMP/290357/15.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.eu

Kochmanová Štěpánka, Statutární město Plzeň

Věc:

Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Vážení,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o
informace vznesených na náš úřad podle zákona o svobodném přístupu k
informacím č. 106/1999 Sb., které jsme obdrželi v období mezi 1. 1. 2013 a
30. 6. 2015, sdělujeme následující.

Povinný subjekt Magistrát města Plzně:

 

·         V roce 2013 přijal 66 žádostí o informace. Kladně bylo vyřízeno
55 žádostí, byla vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 8 žádostí bylo
odloženo.

·         V roce 2014 přijal 52 žádostí o informace. Kladně bylo vyřízeno
40 žádostí, byla vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 9 žádostí bylo
odloženo.

·         V období od 1. 1. do 30. 6. 2015 přijal 41 žádostí o informace.
Kladně bylo vyřízeno 33 žádostí, bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti, 7 žádostí bylo odloženo.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Štěpánka KOCHMANOVÁ

Odbor kontroly a interního auditu

Magistrát města Plzně

Kopeckého sady 11

306 32 Plzeň

 

 

 

V Plzni dne 8. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.