Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Absolutní počet motorových vozidel registrovaných v ČR v jednotlivých letech 2000-2014.
2. Počet motorových vozidel provozovaných v ČR (včetně vozidel registrovaných v zahraničí, bez vozidel v ČR registrovaných, leč neprovozovaných) v jednotlivých letech 2000-2014.
3. Počet najetých vozokilometrů v jednotlivých letech 2000-2014.

Pro snazší porozumění zde popisuji kontext své žádosti: Mým cílem je zjistit, jak se vyvíjel objem automobilové dopravy od roku 2000 do dneška, v podstatě jak rychle stoupal (případně klesal, ale to nejspíše nenastalo). Výše uvedené metriky mne napadají jako laika.

Jenomže počet registrovaných vozidel (který se dá nejspíše snadno zjistit z registru vozidel) nezahrnuje tranzit přes území ČR a jeho objem. Počet najetých vozokilometrů zase na tuto otázku odpovídá dobře, ale zase není exaktně měřitelný, bude se nejspíše jednat o nějaký odhad... Pokud se běžně používají nějaké lepší/jiné metriky, budu rád, pokud mi poskytnete ty.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 19.3.2015 12:09:35
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Počet registrovaných vozidel a jejich výkonů

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 19.3.2015 12:09:35
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Počet registrovaných vozidel a jejich výkonů

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

2 přílohy

Vážený pan

Michal. A. Valášek

c/o Altairis, s. r. o.

Veletržní 31

170 00 Praha 7                                  email:
[1][FOI #3980 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 94/2015-072-Z106/8+příloha

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze
dne  19. 3. 2015 - odpověď

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 19. března 2015 Vaši žádost  o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."). Tato
žádost byla podatelnou ministerstva zaevidována téhož dne pod
č.p.: 14591/2015-MD-CKDP. Ve své žádosti požadujete –cit.:

" žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Absolutní počet motorových vozidel registrovaných v ČR v jednotlivých
letech 2000-2014.

2. Počet motorových vozidel provozovaných v ČR (včetně vozidel
registrovaných v zahraničí, bez vozidel v ČR registrovaných, leč
neprovozovaných) v jednotlivých letech 2000-2014.

3. Počet najetých vozokilometrů v jednotlivých letech 2000-2014.

 

Pro snazší porozumění zde popisuji kontext své žádosti: Mým cílem je
zjistit, jak se vyvíjel objem automobilové dopravy od roku 2000 do dneška,
v podstatě jak rychle stoupal (případně klesal, ale to nejspíše
nenastalo). Výše uvedené metriky mne napadají jako laika.

 

Jenomže počet registrovaných vozidel (který se dá nejspíše snadno zjistit
z registru vozidel) nezahrnuje tranzit přes území ČR a jeho objem. Počet
najetých vozokilometrů zase na tuto otázku odpovídá dobře, ale zase není
exaktně měřitelný, bude se nejspíše jednat o nějaký odhad... Pokud se
běžně používají nějaké lepší/jiné metriky, budu rád, pokud mi poskytnete
ty."

 

Ministerstvo dopravy, Samostatné oddělení tiskové, které je pověřeno
vyřizováním žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám na základě podkladů
věcně příslušných odborů ministerstva a podkladů zaslaných Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR (ŘSD) sděluje následující:

 

K bodu ad 1):

Požadované údaje o registrovaných vozidlech v ČR jsou zpracovány
každoročně v Ročenkách dopravy (kapitola 4), které jsou uvedeny na
webových stránkách Ministerstva dopravy za jednotlivé roky( viz
[2]https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm ).

 

K bodu ad 2):

Další související údaje statistického charakteru jsou na webových
stránkách Ministerstva dopravy v sekci Statistika dopravy (viz
[3]http://www.mdcr.cz/cs/Statistika_dopravy/).

Souhrnná statistika vozidel registrovaných v zahraničí není Ministerstvem
dopravy vedena, proto ji nelze poskytnout.

 

K bodu ad 3):

K tomuto bodu Vám v příloze poskytujeme  na základě podkladů ŘSD soubor
s dopravními výkony na síti  komunikací ČR (mimo MK – místních komunikací)
od roku 2000 do roku 2013. Za minulý rok ještě nejsou data zpracována.
Dopravní výkony jsou počítány v rámci Celostátních sčítání dopravy
v pětiletých cyklech (v letech 0 a 5), v mezidobí jsou použity indexy
vývoje intenzit z dat z automatických sčítačů dopravy na jednotlivých
kategoriích komunikací. V roce 2010 je zřejmý pokles dopravních výkonů na
všech komunikacích, vysvětlujeme jej poklesem intenzity dopravy, která je
dílem krize po roce 2009 a dílem aktualizace  metodiky celostátního
sčítání dopravy.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

Samostatné oddělení tiskové

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Samostatné oddělení tiskové

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[4][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3980 e-mail] ??
2. https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm
3. http://www.mdcr.cz/cs/Statistika_dopravy/
4. mailto:[email address]