Počet právníků a pomocného personálu

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Správa železniční dopravní cesty měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Václav Pečený

Povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci kolik osob na pozici právník zaměstnáváte. Pokud disponujete právním odborem či oddělením. Kolik osob zde pracuje? Kolik je vedoucích? Má každý právník k dispozici sekretářku nebo někoho dalšího, kdo mu zajišťuje administrativu?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Správa železniční dopravní cesty

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Počet právníků a pomocného personálu byla doručena 2020-04-27 18:57:58.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 929402

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.szdc.cz