Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Počet pracovníků

Čekáme, až si Hana A. Huntová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hana A. Huntová

Povinný subjekt: Statutární město Brno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o sdělení počtu zaměstnanců zaměstnaných vaším úřadem na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DPP a DPČ).  Nemám zájem o žádné jejich osobní údaje, jen o jejich počty. Počty prosím uveďte jednotlivě  k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana A. Huntová

Statutární město Brno

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
**************************************************

Dobrý den,

potvrzujeme, že datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet pracovníků“ byla doručena 29.11.2015 11:00:01 na elektronickou adresu podatelny Instituce [Město Brno vyžaduje e-mail].

S pozdravem
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Statutární město Brno

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA PODATELNY
********************************************************************
Dobrý den,

u datové zprávy ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Počet pracovníků“, která byla doručena 29.11.2015 11:00:01, byla podatelnou provedena kontrola všech náležitostí. Výsledek ověření je uveden v příloze.

S pozdravem

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

Ing. Zdeněk Jurečka, Statutární město Brno

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

Ing. Zdeněk Jurečka

Personální oddělení

Magistrát města Brna

tel: 5 42 17 21 48

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana A. Huntová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.