Počet odeslaných SMS v rámci FS ČR

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání těchto údajů
1) statistiku veškerých odeslaných a přijatých SMS zpráv za každý kalendářní měsíc v období 1.1.2012 až 1.9.2016 po jednotlivých finančních úřadech a další subjektech

2) statistiku veškerých odeslaných a přijatých SMS zpráv za každý kalendářní měsíc v období 1.9.2016 až 28.2.2017 po jednotlivých finančních úřadech a další subjektech, tak, jak je poskytováno dle smlouvy https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/831589, odstavec I. b)

3) statistiku veškerých odeslaných a přijatých SMS zpráv za každý kalendářní měsíc v období 1.3.2014 až 13.4.2017 po jednotlivých finančních úřadech a další subjektech, tak, jak je poskytováno dle smlouvy https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1440026, odstavec I. b)

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40576/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Michal Blaha zanechal/a poznámku ()