Počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany v městské části Brno - Medlánky

Městská část Brno-Medlánky neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Městská část Brno-Medlánky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zajímá mne počet, kapacita a poloha krytů civilní obrany v městské části Brno-Medlánky.
Prosím o sdělení těchto informací.

S přátelským pozdravem,

Aleš Kraml

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Svora Roman (MČ Brno-Medlánky), Městská část Brno-Medlánky [1]10/4/2019

 

v příloze zasílám v zákonné lhůtě odpověď za Úřad městské části města
Brna, Brno-Medlánky, k Vaší žádosti přijatou dne 8. 4. 2019.

 

S pozdravem

 

Roman Svora

tajemník Úřadu MČ Brno-Medlánky

Hudcova 239/7, 621 00 Brno

T: 538 706 254

ID DS: xddbyg8

[1][2]www.medlanky.cz

 

[2]svora

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/po...
2. http://www.medlanky.cz/