Plzeňský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

Plzeňský kraj pečeť, Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Plzeňský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a
bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Plzeňský - Adresy obecních, městských
úřadů, městysů, a městských částí
Datum doručení: 13.8.2019 19:34:16
Evidenční číslo: PK-76889/19

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

1 příloha

Dokument - č.j. PK-KDS/3083/19
Zpracoval: Mgr. Gabriela Petrášová
Evidenční číslo: PK-76985/19
[1]PK-76985/19
Věc: odkaz na zveřejněnou informaci

References

Visible links
1. http://kronos/athena/default.aspx?Key_Pr...

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Plzeňský kraj k vyřízení mé žádosti 'Plzeňský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.

Cílem požadavku bylo získat soubor s adresami MěU v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.. Tento cíl nebyl naplněn, jelikož jsem získal pouze odkaz na webové stránky, kde si mohu pojednom MěU zkopírovat a uložit, což je práce tak na celý den. Prosím o dodání tohoto souboru. Případně pokud jsem ho na daném odkazu přehlédl, prosím o navigaci k němu.
D2kuji moc,
Lukáš Koucký

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/plzensk...

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

Plzeňský kraj pečeť, Plzeňský kraj

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - PK
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [Plzeňský kraj vyžaduje e-mail], byla převzata a
bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Plzeňský - Adresy
obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí
Datum doručení: 15.8.2019 17:59:30
Evidenční číslo: PK-77780/19

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

3 přílohy

Dokument - č.j. PK-KDS/3121/19
Zpracoval: Mgr. Gabriela Petrášová
Evidenční číslo: PK-77996/19
[1]PK-77996/19
Věc: přímé poskytnutí informace - § 6 odst. 2 InfZ

References

Visible links
1. http://kronos/athena/default.aspx?Key_Pr...