Plošina ve vlastnictví městyse Liteň

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Münzberger

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informace týkající se plošiny Avia, která je ve vlastnictví městyse Liteň.

1. Jaký byl důvod k nákupu plošiny do vlastnictví městyse Liteň a jaké je ekonomické odůvodnění výhodnosti nákupu a provozu plošiny oproti předchozí praxi, tj. pronájem plošiny?

2. Jaké byly celkové pořizovací náklady plošiny a náklady na provoz (PHM, opravy, servis, revize, silniční daň aj.) od počátku pořízení plošiny?

3. Jaké jsou celkové finanční příjmy do rozpočtu městyse z provozu plošiny od počátku jejího pořízení?

4. Za jakých podmínek je možné zapůjčení plošiny od městyse Liteň a jaké jsou cenové sazby? Existuje provozní řád či obdobný oficiální dokument?

5. Kolik osob má oprávnění jezdit s plošinou a jaký je v tomto ohledu pracovně-právní vztah k městysu Liteň?

S přátelským pozdravem,

Lukáš Münzberger

16. prosince 2015, Liteň

1 příloha

1 příloha