Plnění ze Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám přehled skutečně uhrazených cen plnění ze Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice ze dne 29. března 2006, ve znění pozdějších změn, ( tzv. Smlouva o službách ) včetně přehledu skutečně uhrazených cen plnění ze všech dodatků uvedené smlouvy,nejlépe v podobě uhrazených faktur

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.7.2014 16:26:42
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Plnění ze Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 27.7.2014 16:26:42
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Plnění ze Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Naše čj. 219/2014-072-Z 106/4

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy ČR obdrželo dne 27. července 2014 Vaši žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění (dále jen "InfZ"). Tato žádost byla podatelnou ministerstva
zaevidována pod č. p. 37351/2014-MD-CKDP.  V této žádosti požadujete
poskytnutí - cit.:

 

"žádám přehled skutečně uhrazených cen plnění ze Smlouvy o poskytování
služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných
komunikací v České republice ze dne 29. března 2006, ve znění pozdějších
změn, ( tzv. Smlouva o službách ) včetně přehledu skutečně uhrazených cen
plnění ze všech dodatků uvedené smlouvy,nejlépe v podobě uhrazených
faktur."

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost  a na
základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací, Oddělení
telematiky a zpoplatnění silniční sítě Vám  sděluje, že  Vámi požadované
informace se k působnosti Ministerstva dopravy ČR  jako povinného subjektu
dle InfZ nevztahují, neboť  v otázce plnění ke  "Smlouvě o službách" je
 tímto povinným subjektem provozovatel Systému elektronického mýta, tedy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, na které jste se dle našeho zjištění  se
stejnou žádostí též obrátil.

 

Proto tímto Vaši žádost ze dne 27. červnece 2014 dle ustanovení § 14,
odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. bez dalšího odkládáme.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Ivan Rašťák

samostatné oddělení tiskové

vedoucí

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

Tel.:    +420 225 131 588

Mob.: +420 606 068 747

            +420 606 746 712

E-mail: [1]ivan.rastak@mdcr.cz                         

            [2]www.mdcr.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/www.mdcr.cz