Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Bartoň prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Platy ve státní službě na Moravě

Čekáme, až si Petr Bartoň přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informace o platových poměrech zaměstnanců zařazených do státní služby ve vašem služebním úřadě v regionu Morava (konkrétně RP Jižní Morava, RP Bílé Karpaty, RP Beskydy, RP Poodří, RP Olomoucko).
Jde vždy o nejvyšší a nejnižší plat osob (včetně představených) zařazených do státní služby na každém pracovišti (základní složka včetně osobního ohodnocení i mimořádných odměn) za rok 2016.

Data budou využity k analýze v rámci diplomové práce.

S přátelským pozdravem,

Petr Bartoň

Lucie Tetliakova, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Dobrý den,

obdrželi jsme tuto žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím: "Žádám o informace o platových poměrech zaměstnanců zařazených
do státní služby ve vašem služebním úřadě v regionu Morava (konkrétně RP
Jižní Morava, RP Bílé Karpaty, RP Beskydy, RP Poodří, RP Olomoucko). Jde
vždy o nejvyšší a nejnižší plat osob (včetně představených) zařazených do
státní služby na každém pracovišti (základní složka včetně osobního
ohodnocení i mimořádných odměn) za rok 2016."
V návaznosti na výše uvedené poskytujeme následující:

RP Jižní Morava
nejvyšší   52.396,- Kč
nejnižší     20.994,- Kč

SCHKO Bílé Karpaty
nejvyšší    51.190,- Kč
nejnižší      21.215,- Kč

SCHKO Beskydy
nejvyšší    49.177,- Kč
nejnižší      20.332,- Kč

RP Poodří
nejvyšší     45.200,- Kč
nejnižší       21.680,- Kč

RP Olomoucko
nejvyšší     54.210,- Kč
nejnižší       20.932,- Kč

S pozdravem

Mgr. Lucie Tetliaková
vedoucí Oddělení personálního
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11
tel: 283 069 189

e-mail:[emailová adresa]
[1]www.nature.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.nature.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Bartoň prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.