Platové podmínky OSPOD Praha 1

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož mám informace o tom, že sociální pracovnice OSPOD Praha 1 v minulosti postupovaly při výkonu úřední činnosti značně neobvykle a s klienty jednaly výrazně nad rámec svých pravomocí, a jelikož i nadřízený orgán Magistrát hl.m.Praha shledal v minulosti řadu pochybení u konkrétních úředníc, přičemž ve správním řízení nebyly vůči OSPODu Praha 1 ani konkrétním úřednicím vyvozeny žádné konkrétní důsledky se tímto ptám na následující:

- jaké byly platy jednotlivých sociálních pracovnic na opatrovnickou problematiku OSPOD Praha 1 za roky 2016 -2018 (konkrétně Miluše Vokálková a Renata Banzetová?
- jaká protikorupční opatření jsou na OSPOD Praha 1 aplikována?

Děkuji za odpověď.

přátelským pozdravem

Jana Volhejnová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Platové podmínky OSPOD Praha 1" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 13. 2. 2019 15:17:13, zaregistrováno bylo dne: 14. 2. 2019 9:49:03 pod číslem jednacím: MPSV-2019/31190.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2019/31190-331/1