Zdeněk Ludvík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o aktuální informaci o platnosti STK pro přívěsy provozované v půjčovně Bržděné i nebržděné od 750kg do 3500kg.

děkuji za informaci

S přátelským pozdravem, Zdeněk Ludvík

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.7.2023 23:50:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Platnost STK pro přívěsy v půjčovně elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.7.2023 23:50:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 12.7.2023 07:59:59

Vaše podání ze dne: 11.7.2023 23:50:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Platnost STK pro přívěsy v půjčovně podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX01C35DN
Datum zaevidování: 12.7.2023 07:52:49
Vaše evidenční údaje: Ludvík Zdeněk, Jezuitská 1,

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX01C7M8L Značka
: MD-23430/2023-072/4 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Žádost o informace Věc podrobně : Datum podání : 19.7.