Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavla Marinčinová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Platnost dopravního značení

Čekáme, až si Pavla Marinčinová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Pavla Marinčinová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
řeším teď problém . Jak si mám vyložit , že když je pod značkou "zákaz vjezdu" a pod tím "mimo dopravní obsluhu" že tam parkuje kde kdo a městská policie s tím prý nic dělat nemůže ? Podotýkám ,že je to slepá ulice a auta zde parkující brání vjezdu sanitky . Doufám v brzkou odpověď , děkuji .

S přátelským pozdravem,

Pavla Marinčinová

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 31.1.2017 21:13:37
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Platnost dopravního značení

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 31.1.2017 21:13:37
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Platnost dopravního značení

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

4 přílohy

 

č.j. 38/2017-072-Z106/1

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

 

Vážená paní Marinčinová,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 31. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti požadujete
následujících informaci – cit.:

„Jak si mám vyložit , že když je pod značkou "zákaz vjezdu" a pod tím
"mimo dopravní obsluhu" že tam parkuje kde kdo a městská policie s tím prý
nic dělat nemůže ? Podotýkám ,že je to slepá ulice a auta zde parkující
brání vjezdu sanitky.“

 

Dovolte nám nejdříve vysvětlit, že takto formulovaný dotaz není dotazem
v souladu s definicí informace podle InfZ. Nelze se ptát povinného
subjektu na to, jak si máte vyložit nějakou konkrétní životní situaci,
kterou zažíváte. Jádrem Vašeho dotazu je patrně spíše stížnost na chování
řidičů a činnost městské policie. Zde je na místě podotknout, že činnost
městské policie koordinuje zřizovatel, tedy město a můžete se v této věci
obrátit na primátora města, popřípadě na některého zastupitele či radního.

 

Ministerstvo dopravy se může vyjádřit pouze k významu dodatkové tabulky
s označením „mimo dopravní obsluhu“ vztahující se k dopravní značce Zákaz
vjezdu všech vozidel. Při užití této tabulky se zákaz vjezdu nevztahuje na
vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské,
komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla označená
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Dále se nevztahuje
na vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě
provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo
nemovitost. Ubytování nemusí být trvalé, nemovitostí je např. i garáž
apod.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[1]logo
Vyřizuje Jan Šindler
[2][emailová adresa] | [3]+420  225 131 520
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavla Marinčinová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.