Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ladislav Hrůza prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Platné smlouvy Odpad

Ladislav Hrůza vznesl tento dotaz dotaz na Obec Tismice

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekáme, až si Ladislav Hrůza přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ladislav Hrůza

Povinný subjekt: Obec Tismice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

:
Dobrý den,
žádám o zaslání všech platných smluv a případných dodatků s firmou Marius Pedersen
a.s. ( Nykos) případně dalšími firmami zajištujícími svoz odpadu případně uložení odpadu..
Předem děkuji

S přátelským pozdravem,

Ladislav Hrůza

Obec Tismice

Vážený pane Hrůzo.
Váš, níže uvedený, požadavek zpracováváme v rámci Vaší žádosti ze dne
12.11.2019, kterou jste nám zaslal datovou schránkou. Vaše žádost byla
přijata pod č. j. 756/2019. Na Vaši žádost bylo v souladu se Z. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, námi odpovězeno dopisem č.j.:
778/2019, doručeného Vám datovou schránkou.
 
 
S pozdravem
 
Ing. Martina Zdražilová
starostka obce Tismice
 
 
From: [1]Ladislav Hrůza
Sent: Wednesday, November 13, 2019 4:00 PM
To: [2]dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Tismice
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Platné smlouvy Odpad
 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Obec Tismice

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Obec Tismice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

:
Dobrý den,
žádám o zaslání všech platných smluv a případných dodatků s firmou Marius
Pedersen
a.s. ( Nykos) případně dalšími firmami zajištujícími svoz odpadu případně
uložení odpadu..
Předem děkuji

S přátelským pozdravem,

Ladislav Hrůza

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7926 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

13/11/2019
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. [FOI #7926 e-mail] ??
mailto:[FOI #7926 e-mail] ??
2. Instituce [Obec Tismice vyžaduje e-mail]
mailto:Instituce [Obec Tismice vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ladislav Hrůza prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.