Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí jako součástsérie poslané 15 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí platné organizační struktury vašeho úřadu a seznamu služebních kontaktů, (pevná telefonní linka, mobilní telefon, email ), které jsou na jednotlivých služebních pozicích v rámci organizace vašeho úřadu používána. Organizační strukturu prosím v grafické podobě, adresář kontaktů ve formátu, se kterým lze pracovat v aplikaci Excell

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený
elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email address],
kde bude standardně vyřízena.

Děkujeme za pochopení

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytnutá data nejsou v požadovaném formátu tzn. ve formátu
strojově čitelných dat například formátu CSV, XML, JSON nebo
excelové tabulky Neobsahují emailové kontakty a služební mobily

Žádám tedy podle zákona o doplnění informace

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený
elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email address],
kde bude standardně vyřízena.

Děkujeme za pochopení

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Ministerstvo životního prostředí

17/4/2014

Dobrý den,

 v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost, čj. 25437/ENV/14.

 S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová
tiskové oddělení
Odbor tiskový a marketingu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: [[1]email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Od:        David Havlík <[FOI #799 e-mail] ??>
Komu:        dotaz dotazy vznesené na instituci MŽP <Instituce [MŽP
vyžaduje e-mail]>,
Datum:        04.04.2014 13:22
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační
struktura a kontakty centrálních úřadů

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo životního prostředí

Žadatel:
[redacted]

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí platné organizační struktury vašeho úřadu a seznamu
služebních kontaktů, (pevná telefonní linka, mobilní telefon, email ),
které jsou na jednotlivých služebních pozicích v rámci organizace vašeho
úřadu používána. Organizační strukturu prosím v grafické podobě, adresář
kontaktů ve formátu, se kterým lze pracovat v aplikaci Excell    

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #799 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

4/4/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[2][2]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. [3]file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
2. [4]http://infoprovsechny.cz/help/officers

[5]Admin | [6]Odkaz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://infoprovsechny.cz/help/officers
3. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
4. http://infoprovsechny.cz/help/officers
5. http://www.infoprovsechny.cz/admin/incom...
6. http://www.infoprovsechny.cz/request/pla...

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytnutá data nejsou v požadovaném formátu tzn. ve formátu
tzv. strojově čitelných dat Prosím tedy o doplnění mé informace

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že k Vaší datové zprávě nebyl připojen zaručený
elektronický podpis, byla automaticky přesměrována na adresu: [email address],
kde bude standardně vyřízena.

Děkujeme za pochopení

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Dobrý den,
Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 17.4. 2014 (čj.
28550/ENV/14)  a 22.4. 2014 (čj. 29535/ENV/14)   Vaše doplňující dvě  
žádosti podle zákona          č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Vzhledem k tomu, že vyřízení Vašich  žádostí si vyžádá obsáhlé vyhledávání
velkého množství požadovaných informací, včetně prověření archivu,
prodlužujeme podle § 14 odst. 7 písm. b) zákona lhůtu pro poskytnutí
informace o deset dní.

 S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová
Samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: [email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Informace pro všechny,

3 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Ministerstvo životního prostředí

6/5/2014

Dobrý den,

 v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše žádosti, čj. 28752/ENV/14,
29535/ENV/14.

Jitka Pilbauerová

Mgr. et Mgr. Jitka Pilbauerová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10

Tel.:   +420 267 122 054
E-mail: [[1]email address]
El. podatelna: Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...