Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí platné organizační struktury vašeho úřadu a seznamu služebních kontaktů, (pevná telefonní linka, mobilní telefon, email ), které jsou na jednotlivých služebních pozicích v rámci organizace vašeho úřadu používána. Organizační strukturu prosím v grafické podobě, adresář kontaktů ve formátu, se kterým lze pracovat v aplikaci Excell

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 4.4.2014 13:07:28 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 4.4.2014 13:07:28 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Platná o...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 4.4.2014 12:46:05
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX01W2JGX.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

4 přílohy

PID: MVCRX01WNISV
Spis. značka: MV- 49041-3/SP-2014
Odesilatel: M-SP
Věc: Organizační struktura MV k 15. 4. 2014

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytnutá data nejsou v požadovaném formátu tzn. ve formátu strojově čitelných dat například formátu CSV, XML, JSON nebo excelové tabulky Neobsahují emailové kontakty a služební mobily

Prosím tedy o doplnění mé informace

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.4.2014 13:44:56 v obsahu zprávy: Re: Šablona obsah elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 17.4.2014 13:44:56 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Re: Šablona obsah,
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 18.4.2014 06:25:32
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX01WQ79K.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra