Platby Města Mladá Boleslav společnosti Slaten s.r.o.

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Mladá Boleslav

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Město Mladá Boleslav proplatilo počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně, /období starostování k 1.5.2015 nepravomocně odsouzeného Ing. Miroslava Králíka v Ralsku/ nějaké faktury vystavené společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169 00, IČO:29008441.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné
podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených
společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169
00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny Městem
Mladá Boleslav počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20150000006812

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Platby Města Mladá Boleslav
společnosti Slaten s.r.o.
Datum doručení: 30.11.2015 13:08:33
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Vít Veselý # Datum narození: 1966-07-02 # Adresa: Vít Veselý #
Adresa: Kuřívody 503 # Adresa: 471 24 Ralsko
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážení, ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto
žádám o poskytnutí následujících informací: 1, Žádám Vás o sdělení
informace, jestli Město Mladá Boleslav proplatilo počínaje dnem 1.1.2012
do 1.5.2015 včetně, /období starostování k 1.5.2015 nepravomocně
odsouzeného Ing. Miroslava Králíka v Ralsku/ nějaké faktury vystavené
společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169 00,
IČO:29008441. 2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií
listinné podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh
vystavených společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov,
169 00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny Městem
Mladá Boleslav počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně. Odpověď žádám
výhradně v elektronické podobě. S přátelským pozdravem, Vít Veselý
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #4772 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění provozovatele služby: S ohledem
na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením
"Vážený pane, vážená paní". Datum podání: 30/11/2015
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 30.11.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a
požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999
Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí
informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících se "Platby Města Mladá Boleslav společnosti Slaten s.r.o." nadále trvám.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20150000008734

Původní informace zprávy
Předmět: RE: Žádost o informace podle dotaz - Platby Města Mladá Boleslav
společnosti Slaten s.r.o.
Datum doručení: 28.12.2015 9:25:01
Obsah zprávy: Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane, dne 30.11.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované
informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak. V zákonné lhůtě
15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla
poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena,
ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu
§16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je
podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od
marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících se "Platby Města Mladá
Boleslav společnosti Slaten s.r.o." nadále trvám. S přátelským pozdravem,
Vít Veselý -----Original Message----- Magistrát statutárního města Mladá
Boleslav přijal Vaše podání pod identifikátorem: EP20150000006812 Původní
informace zprávy Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Platby Města
Mladá Boleslav společnosti Slaten s.r.o. Datum doručení: 30.11.2015
13:08:33 Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt:
Statutární město Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Vít Veselý # Datum narození: 1966-07-02 # Adresa: Vít Veselý #
Adresa: Kuřívody 503 # Adresa: 471 24 Ralsko
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážení, ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto
žádám o poskytnutí následujících informací: 1, Žádám Vás o sdělení
informace, jestli Město Mladá Boleslav proplatilo počínaje dnem 1.1.2012
do 1.5.2015 včetně, /období starostování k 1.5.2015 nepravomocně
odsouzeného Ing. Miroslava Králíka v Ralsku/ nějaké faktury vystavené
společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169 00,
IČO:29008441. 2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií
listinné podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh
vystavených společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov,
169 00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny Městem
Mladá Boleslav počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně. Odpověď žádám
výhradně v elektronické podobě. S přátelským pozdravem, Vít Veselý
Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #4772 e-mail] ?? Tato
elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude
automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím
této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Upozornění
provozovatele služby: S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté
informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své
odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo
datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např.
svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní". Datum
podání: 30/11/2015
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste poskytovatelem informací
a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení
spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně
tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz: [FOI #4772 e-mail] ?? Vyloučení odpovědnosti:
Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách
Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských
právech si přečtěte: http://infoprovsechny.cz/help/officers Pokud jste
poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte
IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

Mazačová Marie, Statutární město Mladá Boleslav

1 příloha

Dobrý den,

 

opět zasílám odpověď dle Vaší žádosti, kterou jsem již jednou zaslala
touto cestou a jednou na Vámi uvedenou adresu, i tato odpověď se mi
vrátila zpět.

Pokud stále žádáte odpověď na vznesený dotaz, uveďte adresu, na kterou Vám
ji můžeme zaslat. Děkuji.

 

S pozdravem

 

Marie Mazačová

asistentka tajemnice

Magistrátu města

Mladá Boleslav

326 715 171

[email address]

 

From: Mazačová Marie
Sent: Thursday, December 03, 2015 7:55 AM
To: [email address]
Subject: odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, která nám byla doručena
30.11.2015.

 

S pozdravem

 

 

Marie Mazačová

asistentka tajemnice

Magistrátu města

Mladá Boleslav

326 715 171

[1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]