platby kartou na pobočkách České pošty

Dotaz byl úspěšný.

Andrea Sýkorová

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se touto cestou informovala, v jakém časovém horizontu lze očekávat zavedení přijímání platebních karet na pobočkách České pošty, případně též na to, jaké byly důvody vedoucí k současnému stavu, kdy je platba kartou umožněna pouze pro klienty banky ČSOB.

S přátelským pozdravem,

Andrea Sýkorová

Info, Česká pošta, s. p.

<body>
Vaše e-mailová zpráva byla zaregistrována pod ID: 291727
Upozornění:
Tato zpráva byla generována automaticky, prosím, neodpovídejte na ni.
----- Andrea Sýkorová Wrote -----
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se touto cestou informovala, v jakém časovém horizontu lze očekávat zavedení přijímání platebních karet na pobočkách České pošty, případně též na to, jaké byly důvody vedoucí k současnému stavu, kdy je platba kartou umožněna pouze pro klienty banky ČSOB.

S přátelským pozdravem,

Andrea Sýkorová

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #3975 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-03-18T21:50:37+01:00" title="2015-03-18 21:50:37 +0100">18/3/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže

Koubová Kateřina, Česká pošta, s. p.

1 příloha

Vážení,

V příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz dle zákona o svobodném přístupu
k informacím.

S pozdravem

 

Kateřina Koubová

Specialista interní komunikace – junior

Odbor komunikace (KOM)

---

E-mail: [1][email address]

Tel: 221 132 120

[mobile number]

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
Praha 1

 

--Original Message--
From: [2][FOI #3975 e-mail] ??
Date: 18.3.2015 21:50:48
To: [3]Instituce [Česká pošta, s. p. vyžaduje e-mail]
Subject: Žádost o informace podle dotaz - platby kartou na pobočkách České
pošty

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká pošta, s. p.

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká pošta, s. p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se touto cestou informovala, v jakém časovém horizontu lze
očekávat zavedení přijímání platebních karet na pobočkách České pošty,
případně též na to, jaké byly důvody vedoucí k současnému stavu, kdy je
platba kartou umožněna pouze pro klienty banky ČSOB.

S přátelským pozdravem,

Andrea Sýkorová

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[4][FOI #3975 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[5]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2015-03-18T21:50:37+01:00" title="2015-03-18 21:50:37
+0100">18/3/2015</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[6]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže