Vážený'á Národní památkový úřad - generální ředitelství,

chtěl bych zastal kopie aktuálních dokumentů (elektronicky), které máte, k plánované rekonstrukci klášteru v Plasích - plány/mapy, vizualizace, apod.

Velmi děkuji za zaslání.
S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Národní památkový úřad - generální ředitelství

Vážená paní, vážený pane,

Váš email s předmětem - Žádost o informace podle dotaz - Plány pro klášter v Plasích - jsme přijali dne 31.1.2018 01:49:00 a postoupili k vyřízení pod číslem jednacím NPU-/9085/2018.

Tato zpráva je generována automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

S pozdravem

Národní památkový ústav

Národní památkový úřad - generální ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,
připojujeme vyřízení Vaší žádosti o informace, která byla doručena dne 31. 1. 2018 Národnímu památkovému ústavu. Vyřízení připravila Mgr. Zuzana Bláhová.

S pozdravem
Bláhová