plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793

Mgr. Miloš Krčmář vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Jablonec nad Nisou

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Miloš Krčmář

Povinný subjekt: Statutární město Jablonec nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení
žádám o následující informace:
1) proč není do plánu zimní údržby zahrnuta místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793, která je jedinou přístupovou a příjezdovou komunikací k uvedeným nemovitostem, a to i přesto že tato komunikace je ve vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou
2) kdo navrhl a kdo rozhodl o tom, že tato komunikace není zahrnuta do plánu zimní údržby

S pozdravem,

Mgr. Miloš Krčmář

epodatelna@mestojablonec.cz, Statutární město Jablonec nad Nisou

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.11.2023 08:31:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.11.2023 08:31:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Jablonec nad Nisou 1.11.2023 08:35:59

Vaše podání ze dne: 1.11.2023 08:31:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793 podané na adresu el. podatelny - epodatelna

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUJNX01BE5P3
Datum zaevidování: 1.11.2023 08:34:16
Váš osobní přístupový kód: MUJNSE04Z1PN
Vaše evidenční údaje: Miloš Krčmář, Masarykova 508/38, 46001 Liberec

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Roubíčková Jitka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUJNX01BE5P3MUJNSE04Z1PN", nebo použijte web podatelnu.

Vacková Martina, Ing., Statutární město Jablonec nad Nisou

3 přílohy

Dobrý den,

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 1.11.2023 Vám v příloze zasílám požadované
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace byly rovněž zaslány do Vaší datové schránky, kterou jste uvedl
v žádosti.

 

S pozdravem

 

 

              Ing. Martina Vacková

              vedoucí kanceláře tajemníka

              Magistrát města Jablonec nad Nisou

              Mírové náměstí 3100/19

              466 01 Jablonec nad Nisou

              telefon: 483 357 244, mobil: 777 914 016

              e-mail: [1][emailová adresa]

              web: [2]www.mestojablonec.cz

              ID datové schránky: wufbr2a

                 
_______________________________________________________________________________________

                 

                  P Myslete prosím na přírodu a životní prostředí…

                  …skutečně potřebujete tento e-mail vytisknout? ü

                 

                  Informace uvedené v tomto e-mailu, včetně příloh, jsou
důvěrné a určeny výhradně pro adresáta; mohou
                  obsahovat právem chráněné informace. Nejste-li
oprávněným adresátem, informujte prosím neprodleně
                  telefonicky či e-mailem odesílatele a zároveň zprávu
včetně všech příloh vymažte. Příjemce této zprávy,
                  pokud není jejím adresátem, tímto upozorňujeme, že není
možno její obsah použít, předat nebo reprodukovat.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mestojablonec.cz/