plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Miloš Krčmář

Povinný subjekt: Statutární město Jablonec nad Nisou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení
žádám o následující informace:
1) proč není do plánu zimní údržby zahrnuta místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793, která je jedinou přístupovou a příjezdovou komunikací k uvedeným nemovitostem, a to i přesto že tato komunikace je ve vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou
2) kdo navrhl a kdo rozhodl o tom, že tato komunikace není zahrnuta do plánu zimní údržby

S pozdravem,

Mgr. Miloš Krčmář

epodatelna@mestojablonec.cz, Statutární město Jablonec nad Nisou

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.11.2023 08:31:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.11.2023 08:31:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Jablonec nad Nisou 1.11.2023 08:35:59

Vaše podání ze dne: 1.11.2023 08:31:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793 podané na adresu el. podatelny - epodatelna

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MUJNX01BE5P3
Datum zaevidování: 1.11.2023 08:34:16
Váš osobní přístupový kód: MUJNSE04Z1PN
Vaše evidenční údaje: Miloš Krčmář, Masarykova 508/38, 46001 Liberec

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Roubíčková Jitka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MUJNX01BE5P3MUJNSE04Z1PN", nebo použijte web podatelnu.

Vacková Martina, Ing., Statutární město Jablonec nad Nisou

3 přílohy

Dobrý den,

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 1.11.2023 Vám v příloze zasílám požadované
informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace byly rovněž zaslány do Vaší datové schránky, kterou jste uvedl
v žádosti.

 

S pozdravem

 

 

              Ing. Martina Vacková

              vedoucí kanceláře tajemníka

              Magistrát města Jablonec nad Nisou

              Mírové náměstí 3100/19

              466 01 Jablonec nad Nisou

              telefon: 483 357 244, mobil: 777 914 016

              e-mail: [1][emailová adresa]

              web: [2]www.mestojablonec.cz

              ID datové schránky: wufbr2a

                 
_______________________________________________________________________________________

                 

                  P Myslete prosím na přírodu a životní prostředí…

                  …skutečně potřebujete tento e-mail vytisknout? ü

                 

                  Informace uvedené v tomto e-mailu, včetně příloh, jsou
důvěrné a určeny výhradně pro adresáta; mohou
                  obsahovat právem chráněné informace. Nejste-li
oprávněným adresátem, informujte prosím neprodleně
                  telefonicky či e-mailem odesílatele a zároveň zprávu
včetně všech příloh vymažte. Příjemce této zprávy,
                  pokud není jejím adresátem, tímto upozorňujeme, že není
možno její obsah použít, předat nebo reprodukovat.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mestojablonec.cz/