Plán obrav bytů a nebytových prostor na r. 2018

Olga Richterová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o plán oprav bytů v péči MČ Praha 10 na rok 2018. (Na diskuzním večeru 15. 3. radní p. Bohumil Zoufalík řekl, že existuje.)

Pokud existuje, žádám i o plán oprav nebytových prostor v péči MČ Praha 10 na rok 2018.

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Plán obrav bytů a nebytových prostor na r. 2018“ bylo doručeno 25.03.2018 11:59:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-033179/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Moudrá Jindřiška (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že při kontrole webu infoprovsechny bylo zjištěno, že se
na platformě nezobrazuje odpověď na žádost o informace, ač se
z elektronické podatelny jeví jako doručená, posíláme pro jistotu odpověď
ještě takto mino el. podatelnu.

 

S pozdravem

 

Jindra Moudrá

referent referátu bytů a oprav

oddělení bytů a nebytových prostor

odbor bytů a nebytových prostor

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38  Praha 10

Tel: +420 267 093 570

E-mail: [1][emailová adresa]

www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]