Plán investic a Plán obnovy vodovodů a kanalizace ve městě Kouřim

Město Kouřim neměli požadované informace.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

s odvoláním na Smlouvu o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Kouřim prosím o zaslání:

1. Schváleného Plánu investic a Plánu obnovy vodovodů a kanalizace pro rok 2019, 2020 a 2021.
2. Návrhy akcí pro Plán investic a Plán obnovy na rok 2019, 2020 a 2021, které byly předloženy provozovatelem vlastníkovi vodovodů a kanalizací.
3. Vyhodnocení plnění Plánu obnovy a investic za rok 2019.
4. Provozovatelem navrhnutý a definovaný seznam specifických akcí týkající se části vodovodů a kanalizace s vysokým rizikem výskytu poruch a havárií pro roky 2019, 2020 a 2021.

Děkuji.

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 2556/2020 ze dne 09. 11. 2020

 

 

Žádost o informace podle dotaz – Plán investic a Plán obnovy vodovodů a kanalizace ve městě

 

Vážená paní, vážený pane,

k Vašim dotazům:

Rok 2019 a 2020

Bylo prováděno výběrové řízení na provozování veřejného vodovodu a
kanalizace Města Kouřim.

Tím nedošlo ze strany Zipru k vytváření plánu obnovy a investic.

Na rok 2021 se plány budou teprve vytvářet po podepsání smlouvy na
provozování vodovodu a kanalizace ve městě Kouřim.

Údržba a obsluha vodovodní a kanalizační sítě je prováděna v současné době
ze strany Zipru plném rozsahu.

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim