Plakátovací plocha ve městě

Ing. Vendula Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Vendula Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v průběhu měsíce července jsem si všimla, že na plakátovací ploše u Prokůpkova domu (křižovatka ulice Čs. Armády a Okružní) byl umístěn text: " Tento bilboard slouží pouze pro propagaci akcí, které se konají ve městě Kouřim!". Text je doplněn znakem města.

Žádám o informaci, kdo o umístění tohoto textu rozhodl a z jakého důvodu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Vendula Dvořáková

Město Kouřim - Podatelna,

 

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU – 1778/2020 ze dne 7. 8. 2020

 

Žádost o informace podle dotaz – Plakátovací plocha ve městě.

 

Vážená paní, vážený pane,

dané rozhodnutí ve věci učinila starostka města po opakovaném přelepu
plakátů na akce ve městě plakáty s akcemi konanými jinde.

S přátelským pozdravem.

 

Ing Josef Klouda

tajemník MěÚ Kouřim