Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela Albertová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Placené testy pro rodičku

Čekáme, až si Michaela Albertová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michaela Albertová

Dobrý den, mám psaný termín porodu 29.10. znamená to podle nových pravidel, že když budu přenášet třeba do 1.11. nebo déle,tak si budu platit test abych mohla porodit v nemocnici,nebo tento přirozený nástup do nemocnice hradí pojišťovna??

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.10.2021 18:46:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Placené testy pro rodičku elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.10.2021 18:46:54 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
22.10.2021 08:41:32

Vaše zpráva ze dne: 21.10.2021 18:46:54
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Placené testy pro rodičku
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01HY7XW
Datum zaevidování: 22.10.2021 08:39:32

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
22.10.2021 08:41:32

Your message - dated 21.10.2021 18:46:54
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Placené testy pro rodičku
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01HY7XW
Date of registration: 22.10.2021 08:39:32

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01HZ1LD
značka: MZDR 38731/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 04.11.2021
Mgr. Hana Bendová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela Albertová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.