písemnost 2Tm 2/2016 - - 642 usnesení HO

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 26.9.2017 by učiněn jeden pokus o doručení úředních psaní standart, které nemohli být doručeny, jelikož jsme oba zaměstnaní (Kateřina Doležalová-nar.31.03.1970 a Roman Seifert -nar.11.09.1974) a ještě ten den odeslány zpět vám. Nemáme ponětí o co se jedná a prosíme o zpětné poslání s možností uložení. Děkuji

S přátelským pozdravem,
Kateřina Doležalová a Roman Seifert

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - písemnost 2Tm 2/2016
- - 642 usnesení HO" s evidenčním číslem
b7e75aab-ad5b-4280-b6c8-f0c09d8832ce a s běžným číslem 90545/2017 bylo
doručeno dne 27.09.2017 20:15:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Vážená žadatelko,

 

v příloze zasílám anonymizovanou verzi Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Originál byl zároveň zaslán prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb zaslán na Vámi uváděnou korespondenční adresu.

 

S pozdravem

 

                                                                                                             
Mgr. Anita Svobodová, v. r.

                                                                                             
  pověřená vyřízením žádosti o informace

 

Za správnost:

Bc. Pavla Tremlová