Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Vážená paní, vážený pane,

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 10 EXE 10205/2012-17 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S pozdravem,
Klára Zieglerová

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Písemnost" s
evidenčním číslem 6800e331-9d50-42ab-9dbc-04ad44cc40e7 a s běžným číslem
12262/2020 bylo doručeno dne 17.02.2020 22:48:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Písemnost" s
evidenčním číslem 6800e331-9d50-42ab-9dbc-04ad44cc40e7 a s běžným číslem
12262/2020, doručené dne 17.02.2020 v 22:48:01 a ověřené dne 17.02.2020 v
22:59:54, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 18/2020" a ke zpracování
dne 18.02.2020 v 10:51:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážená,

 

v příloze Vám zasílám sdělení k žádosti ze dne 17. 2. 2020.

 

S pozdravem

 

Šárka Kůrková

sekretariát správy soudu

Okresní soud v Chomutově  

* Tel.: 474 698 369

* E-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]