Písemná zpráva zadavatele k zakázce POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SERVISU VLAKŮ METRA

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Písemné zprávy zadavatele podle ustanovení § 85 zákona o veřejných zakázkách k zakázce "POSKYTOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SERVISU ZABEZPEČUJÍCÍHO PROVOZUSCHOPNOST VLAKŮ METRA TYPU 81-71M" s uvedením důvodu použití jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

2 přílohy

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 23.6.2014, Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz