Pilotní projekt komunikace v oblasti životního prostedí a dopravy

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, týkající se "pilotního projektu komunikace v oblasti životního prostedí a dopravy", který MČ realizovala. Zejména tedy:

1. Smlouvy týkající se grafického návrhu, tisku a další výroby informačních letáků, včetně cenového ujednání. V případě, že byly tyto činnosti realizovány výhradně zaměstnanci ÚMČ a jeho vlastní technikou, pak informaci kterými zaměstnanci (pracovní zařazení).

2. Smlouvy nebo jiné dokumenty, prokazující souhlas vlastníků domů a dalších zařízení, na které byly informační letáky umístěny nebo informaci, že se jednalo výhradně o domy a zařízení v majetku MČ P7.

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pilotní projekt komunikace v oblasti životního prostedí a dopravy? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Pilotní projekt komunikace v oblasti životního prostedí a dopravy?, kterou jste 13.12.2014 18:07:33 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
Sent: Tuesday, December 30, 2014 10:51 AM
To: '[email address]'
Subject: Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

 

Vážený pane,

 

na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ze dne 13.12.2014 ohledně pilotního projektu komunikace v oblasti
životního prostředí a dopravy odpovídám následující:

 

ad 1) Žádné smlouvy k tomuto projektu uzavřeny nebyly. Činnosti byly
realizovány zaměstnanci oddělení vnějších vztahů odboru Kancelář starosty.

 

ad 2) Smlouvy s majiteli domů uzavřeny nebyly. Projekt byl realizován ve
veřejném zájmu informovat občany městské části Praha 7 o zásadních
událostech v oblasti životního prostředí a dopravy na území městské části
Praha 7.

 

S pozdravem

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 182

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

ZAS STA Mirovský Ondřej Mgr., Městská část Praha 7

Dobrý den přeji pane Valášku,

            ještě jednou se velmi omlouvám za prodlení v odpovědi na Váš
dotaz, již jsme podnikli kroky, které tomuto v budoucnu zabrání.

 

K dříve zaslané odpovědi dodávám:

 

1/ Na realizaci kampaně jsme využili především vlastní kapacity a tisk na
vlastních zařízeních, některé tiskoviny – plakáty byly vytištěny externě
s nákladem cca 800 Kč.

2/ Žádné smlouvy s majiteli domů jsme neuzavírali, považujeme za naši
povinnost o některých záležitostech informovat nad rámec internetových
stránek a sociálních sítí. Podobně se postupovalo již dříve, kdy např.
pozvánky na diskuse o problémech Prahy 7 byly na dveře domů vyvěšovány.
         

 

S pozdravem

Ondřej Mirovský

 

*************************************

Ondřej Mirovský

Zástupce starosty MČ Prahy 7

Úřad MČ Prahy 7

Nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

tel. 220 144 225

*************************************

 

Michal A. Valášek

Vážení,

děkuji vám za částečnou odpověď, nicméně stále trvám na zodpovězení otázky č. 1, tedy na poskytnutí příslušných smluv.

Pro vyjasnění pochybností uvádím, že:

1. Žádám o poskytnutí smlouvy týkající se tisku a další výroby. Např. umístění na nosiče, za předpokladu, že sololitové desky z vnitřních zásob úřadu neřezali úřední pilkou zaměstnanci oddělení vnějších vztahů odboru Kancelář starosty osobně.

2. Smlouva byla uzavřena i v případě, že se tak stalo konkludentním jednáním a ne v písemné podobě. Pro tento případ žádám o poskytnutí jejích podstatných náležitostí, tedy kdo, kdy a s kým ji uzavřel a čeho konkrétně se týkala (jakých konkrétních zboží či služeb) a cenového ujednání (jaká částka byla za které konkrétní zboží a služby uhrazena).

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Pilotní projekt komunikace v oblasti životního prostedí a dopravy?, kterou jste 05.01.2015 20:31:04 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Pilotní projekt komunikace v oblasti životního prostedí a dopravy? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

4 přílohy

Vážený pane,

 

na Váš doplňující dotaz ze dne 05.01.2015 ohledně Pilotního projektu
komunikace v oblasti životního prostředí a dopravy odpovídám následující
skutečnosti.

 

ad 1) Přílohou zasílám objednávky a faktury za tisk 8 kusů samolepek a
nákup 4 kusů desek Komatex u společnosti Tygr u Stromovky s.r.o. Dále pak
doklad o proplacení drobného vydání za tisk 2 kusů plakátů v COPY GENERAL.
Umístění plakátů na nosiče bylo provedeno zaměstnanci oddělení vnějších
vztahů.

 

Sololitové desky byly využity ze zásob ÚMČ Praha 7 z dřívějších akcí. Jsou
vedeny jako spotřební materiál, který není evidován jako hmotný majetek a
není možné vyčíslit jejich hodnotu. Jedná se několik let staré desky.

 

ad 2) Objednávky a faktury zasílám přílohou. Částky, zboží a služby jsou
zde uvedeny. Faktury na částky 813,- Kč byly hrazeny z odboru životního
prostředí, faktura za desky Komatex na částku 847,- Kč byla hrazena z
odboru KS. Drobné vydání na částku 98,- Kč bylo z odboru KS.

 

S pozdravem 

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 182

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]