Personální náklady oddělení informatiky a občanské linky

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 11

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových personálních nákladů na provoz oddělení informatiky na ÚMČ Praze 11 v celém kalendářním roce 2014.

b) sdělení celkových personálních nákladů na zajištění „občanské linky“ na ÚMČ Praze 11 v celém kalendářním roce 2014.

c) sdělení celkových nákladů na školení zaměstnanců oddělení informatiky a „občanské linky“ na ÚMČ Praze 11 v celém kalendářním roce 2014 a to pouze v případě, že již nejsou zahrnuty v odpovědích na body a) a b).

Ke svému dotazu upřesňuji, že se mi jedná o zjištění součtu všech hrubých měsíčních platů zaměstnanců oddělení informatiky a „občanské linky“ včetně všech odvodů, případných odměn, pojištění mimo zákonem dané odvody, stravenek nebo nemocenských dávek. Cílem této žádosti v žádném případě není získat přehled platů jednotlivých zaměstnanců, ale pouze získat přehled o celkových personálních nákladech oddělení jako jeden z rozpočtových podkladů pro zřízení obdobného oddělení v jiné obci.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Personální náklady oddělení informatiky a občanské linky“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy." V případě neexistence zaručeného podpisu bude taková zpráva předána bez evidence ve spisové službě.

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

Městská část Praha 11

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Personální náklady oddělení informatiky a občanské linky“, kterou jste 01.09.2015 09:21:12 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 11
Ocelíková 672/1
14941 Praha 415
tel.: +420 267 902 111
fax: +420 267 902 286
e-mail: Instituce [MČ Praha 11 vyžaduje e-mail]
web: www.praha11.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 5000000 bytů.

VED OKT Křovinová Helena Ing. P11,

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

Ing. Helena Křovinová

vedoucí odboru kancelář tajemníka

Tel. 267 902 491

Mob. 602 730 967

[1]cid:image001.jpg@01D0349E.F86FAD90

 

References

Visible links