Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bobina 1980 prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den,přítel pracuje v Dolním Rakousku na Rakouské poště,doručovatel. Spadá tedy do kategorie sociální služby? Může jezdit denně domu.je to cca 60km. Moc prosím o informaci.Od uzavření hranic pendleru bydlí v Rakousku,je jediný který má příjem,tak tam zůstal.Dekuji za odpověď. Hezky den.Belakova. Znojmo.

S přátelským pozdravem,

Bobina 1980

posta, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

děkujeme za zaslání Vašeho emailu.​ Pokud nespadá do kompetence MV, nebude
na něj z kapacitních důvodů v krizové situaci dále reagováno.

 

Tento e-mail je generován automaticky, prosíme, neodpovídejte na něj.

 

Veškeré potřebné informace k cestování v období nouzového stavu a kontakt
na infolinky naleznete na internetových stránkách
ministerstva [1]https://www.mvcr.cz/koronavirus.

 

Veškeré informace k pendlerům naleznete zde:
[2]https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-...

Ministerstvo vnitra nevyřizuje individuální žádosti o výjimky. Veškeré
výjimky jsou taxativně vymezené na webu:
[3]https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-ome...

 
V případě, že si nejste jistí, že splňujete výjimku, doporučujeme se
podívat na typové situace k výjimkám, a to zde:
[4]https://www.mvcr.cz/clanek/typove-situac...

 

Informace pro cizince, kteří v rámci nouzového stavu potřebují řešit své
pobytové záležitosti, naleznete zde:

[5]https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...

 

 

Věnujte prosím pozornost těmto zdrojům:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

[6]https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí:

[7]https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

[8]https://www.mpo.cz/

Ministerstvo dopravy:

[9]https://www.mdcr.cz

Cizinecká policie ČR:

[10]https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

 

Prosím, nezasílejte obecné dotazy týkající se současného nouzového stavu
na adresu [11]Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail].

 

S pozdravem

Ministerstvo vnitra

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/koronavirus
2. https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-...
3. https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-ome...
4. https://www.mvcr.cz/clanek/typove-situac...
5. https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...
6. https://koronavirus.mzcr.cz/
7. https://www.mzv.cz/jnp/
8. https://www.mpo.cz/
9. https://www.mdcr.cz/
10. https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...
11. mailto:Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Pendler dotaz,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 30.3.2020 18:04:40
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04YJ8RV.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX04YTZSV
Spis. značka: MV- 57906-2/OAM-2020
Odesilatel: M-NV-OAM
Věc: Výzva k doplnění jména a příjmení

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bobina 1980 prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.