Jiří Cveček

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), případně energetického auditu, pokud byl zpracován, pro následující objekty:

- Úřad městské části Praha 10
- Poliklinika Malešice
- MŠ Troilova
- ZŠ Nad Vodovodem
- ZŠ Jakutská
- ZŠ Karla Čapka

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Jiří Cveček

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - PENB budov MČ P10“ bylo doručeno 12.09.2016 21:45:06 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-094397/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

4 přílohy

Vážený pane,

v příloze zprávy Vám zasíláme odpověď 1/3 na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., včetně náležících příloh.

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

2/3

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

3/3

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz